Mindray BeneFusion n Serien

Mindray, som är en ledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, lanserar nu BeneFusion n Serien, en ny generation infusionssystem.