Sleepnet CPAP/NIV-masker med CustomFit teknologi

En god passform och effektiv tätning är avgörande vid användning av CPAP/NIV masker. Sleepnet har tagit fasta på detta och utvecklat masker med Custom Fit Technology, som gör det möjligt att forma och anpassa masken efter patientens ansiktsform. AirGel® teknologin är särskilt fördelaktig för patienter med asymmetrisk ansiktsform och säkerställer en god passform som minimerar risken för läckage och tryckskador.