Identifiera tidig försämring hos dina patienter

BeneVision Central Monitor System från Mindray har en Early Warning Score (EWS) funktion som markerar förändringar i patientens status i ett tidigt skede. Trendanalysen ger dig möjlighet att göra snabba bedömningar och ta säkra beslut om tidiga insatser.