Meny

NeVap endotrakealtub med separat subglottisk sugkanal

Produktinformation

Avsedd för oral /trakeal intubation vid anestesi, luftvägshantering och avlägsnande av ackumulerat subglottiskt
sekret ovanför kuff. På så vis minskar risken för ”tyst aspiration” och VAP (Ventilatorassocierad pneumoni).

• 24 sugfenestrationer placerade så att subglottiskt sekret avlägsnas atraumatiskt och minskar risken
för vävnadsskada
• Effektiv eliminering av subglottiskt sekret även vid lägesändring av patient
• Vakuum >200 mm Hg kan kopplas kontinuerligt
• Sugkanal och trakealtub försedd med röntgentäta markeringar för optimal lägeskontroll
• MR- säker
• Förinstallerad ledare
• Inget nytt handhavande krävs
• Latex och ftalatfri
• Levereras sterilförpackad

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy