Meny

Max3™/MR

Produktinformation

Säker och hygienisk

 • Slutet system med direktinjektion från originalflaskorna med kontrastmedel och NaCl
 • Automatisk luftdetektion på patientsidan
 • SafeConnect med unik slangkoppling där användarens fingrar ej kommer i närheten av kopplingarna för bästa hygien
 • Easy-click kassett med integrerat partikelfilter

Ekonomiskt och effektivt

 • Multidoseringssystem
 • Dygnset för användning under 24 timmar
 • Låg kostnad för engångsmaterial då man endast byter patientslang mellan patienterna
 • Optimal och ekonomisk kontrastmedelshantering
 • Effektivt arbetsflöde


Användarvänlig med stor flexibilitet

 • Snabb montering av Easy-click kassett, vilket sker en gång/dygn
 • Snabba patientbyten
 • Intuitivt handhavande av arbetsterminal och injektor
 • Olika kontrastmedel kan kopplas upp
 • Automatisk övergång från tom till full flaska, om samma kontrastmedel i båda flaskorna, för att utnyttja all kontrast

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy