Meny

Biobeat Technologies

Biobeat är ett medicintekniskt företag som utvecklat ett unikt och smart fjärrmonitoreringssystem baserat på AI-teknik, anpassat för användning på sjukhus, sjukvård i hemmet samt för 24-timmars ambulatorisk blodtrycks-monitorering utan manschett.

Bitmos

Det tyska företaget Bitmos grundades 1988 i Düsseldorf. De designar, tillverkar och distribuerar sofistikerade medicin-tekniska produkter inom bland annat produktkategorin pulsoximetri.

B.N.O.S Meditech

B.N.O.S MediTech är ett världsledande brittiskt medicinteknikföretag som etablerades i Essex år 1989. De designar, tillverkar och distribuerar produkter för ventilation, återupplivning, syrgasbehandling, smärtlindring med flera, till över hundra länder världen över.

BoneFoam Inc.

Bone Foam Inc. är ledande inom perioperativ patient-positionering genom sina innovativa lösningar av högsta kvalitet, som optimerar säkerhet och effektivitet.

Medcaptain Medical Technology Co. Ltd.

Medcaptain grundades 2011 och är verksamma inom bl.a. läkemedelsadministration, anestesi och andningsvård. Innovation är en viktig del av Medcaptains DNA och genom samarbete med världens ledande universitet och forskningsinstitutioner fortsätter de att ständigt förbättra och förädla sina produkter.

Mercury Medical

Mercury Medical designar, tillverkar och distribuerar innovativa produkter för luftvägshantering, bl.a. det mycket populära CPAP systemet Flow-Safe II® med inbyggd manometer.

Nevap Inc.

Nevap har specialiserat sig på att designa och utveckla produkter som bidrar till att minska risken för ”tyst aspiration” och VAP (Ventilatorassocierad pneumoni).

ProAct Medical Ltd.

PROACT Medical Ltd är ett oberoende brittiskt företag som är specialiserade på tillverkning av produkter för diagnostik, luftvägshantering, anestesi och återupplivning.

Sharn

Sharn Anesthesia Inc. är en internationellt erkänd och pålitlig leverantör av temperaturindikatorer och anestesiprodukter.

Sleepnet

Sedan 1997 har Sleepnet tillverkat högkvalitativa gelmasker som används vid behandling av obstruktiv sömnapné (OSA) och non-invasiv ventilation. Alla masker är designade och monterade i USA, och distribueras över hela världen.

Spacelabs Healthcare

Sedan 1958 har Spacelabs kontinuerligt omdefinierat gränserna för vad som är möjligt inom sjukvårdsteknik. Från att övervaka Ed Whites historiska Gemini IV rymdpromenad och Neil Armstrongs första steg på månen, till att erbjuda banbrytande telemetri som idag möjliggör patient-övervakning och diagnostik i realtid.

SunMed

Ledande inom tillverkning av medicintekniska produkter och erbjuder en av de mest omfattande portföljerna inom anestesi- och andningsvårdsprodukter, med stort fokus på patientsäkerhet och komfort. Varumärkena Salter Labs, Westmed, Ventlab och Ethox ingår alla i SunMed familjen.

Ulrich GmbH

Med produktdivisioner inom spinalimplantat och kontrastmedelsinjektorer för CT och MR erbjuder Ulrich en omfattande portfölj av innovativa produkter som är kända för sin höga kvalitet. Företaget grundades redan 1912 och är en av få i branschen som har utveckling och produktion i Tyskland.

Valmy Industries

Fransk tillverkare av andnings-/anestesimasker och olika hygienprodukter.

Zebra Technologies

Zebra erbjuder avancerade streckodsläsare som är anpassade för sjukvården och konstruerade för att underlätta vårdpersonalens arbete, effektivisera det kliniska arbetsflödet och förbättra patientsäkerheten.

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy