Meny

✔24 sugfenestrationer placerade så att subglottiskt sekret avlägsnas atraumatiskt ovanför kuff och minskar risken för vävnadsskada, ”tyst aspiration” och VAP (Ventilatorassocierad pneumoni)
✔Effektiv eliminering av subglottiskt sekret även vid lägesändring av patient
✔Vakuum >200 mmHg kan kopplas kontinuerligt
✔Sugkanal och trakealtub försedd med röntgentäta markeringar för optimal lägeskontroll

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy