Meny

air-Q® sp och air-Q® sp blocker

< >

Produktinformation

air-Q® sp självkuffande larynxmask

  • Självkuffande larynxmask minskar risken för tryckskador
  • Förberedd för intubering med standard endotrakealtuber
  • Kuffen anpassar sig efter det inspiratoriska trycket och tömmer sig under expirationsfasen
  • Enapatientmodell

 

air-Q® sp blocker – självkuffande larynxmask med esofaguskanal

  • Självkuffande – minskar risken för tryckskador
  • Förberedd för intubering med standard endotrakealtuber
  • Kuffen anpassar sig efter det inspiratoriska trycket och tömmer sig under expirationsfasen. Vid expiration dekomprimeras kuffen till samma nivå som PEEP.
  • Kufftrycket kan variera mellan PIP (15 – 30 cm H2O) och PEEP (< 10 cm H2O)
  • Förseglingstrycket vid inspiration – genomsnittligt 17 – 20 cm H2O

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy