Meny

BeneVision N12

Produktinformation

BeneVision N12 är en patient monitor med ett brett spektrum av övervakningsparametrar där monitoreringsnivån kan anpassas efter olika typer av avdelningar.
Systemet är moduluppbyggt vilket ger stor flexibilitet i patientövervakningen. Modulerna placeras i integrerade modulfack i patientmonitorn. BeneVision N12 har 4 modulfack.

Patientmonitorn har 12 tumsskärm med touchfunktion och med konfigurerbar layout som lätt kan anpassas efter önskemål. Speciell teknologi i skärmen ger en
mycket vid betraktningsvinkel med klara tydliga färger, kurvor och siffror.

Detta är en mycket användarvänlig patientmonitor med inbyggda online guider, larmgrafik, professionella kliniska applikationer med grafisk display för att visa hemodynamik,
ST-grafik med realtid ST- förändringar, Sepsis Sight, Glasgow Coma Scale och Early Warning Score. Det finns också plattformar för anestesiologi där olika fönster med
specifika parametrar kan konfigureras för olika moment i samband med anestesi, inom intensivvård kan plattformens fönster konfigureras för ex urträning ur respirator.

Den kan också monteras på stativ och användas som avancerad transportmonitor.

BeneVision N1, se separat flik, används som multiparametermodul och transportmonitor och kan flyttas mellan patientmonitorerna vilket ger en obruten patientövervakningskedja
under hela patientens vårdtid

 

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy