Meny

Pronto®

PRONTO® - SpHb Non-invasivt Hb

Pronto
< >

Produktinformation

Traditionella laboratorietester ger fördröjda resultat, kräver ett smärtsamt nålstick och tidskrävande blodprovstagningar. Pronto® erbjuder non-invasiv och snabb spot-check-mätning av totalt hemoglobin (SpHb), SpO2, pulsfrekvens och perfusionsindex.

BEHANDLAREN / PERSONALEN (läkare, sjuksköterska och undersköterska)

  • Underlättar snabb patientbedömning
  • Snabba svar jämfört med att invänta laboratorieresultat
  • Enkel att använda – förbättrar effektiviteten
  • Minskar risken för oavsiktliga nålstick och exponering för blodburna patogener
  • Kräver inga förbrukningsartiklar och därmed ingen avfallshantering

PATIENTEN

  • Minskar antal smärtsamma nålstick och tidskrävande blodprovstagningar
  • Möjliggör omedelbar rådgivning/åtgärd

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy