Meny

O3® Cerebral Oximetri

< >

Produktinformation

Hjälper kliniker övervaka den cerebrala syresättning i situationer där enbart pulsoximetri inte är helt indikativ för syresättningen i hjärnan.
Ger kontinuerlig visning av:

  • Skillnaden mellan det visade rSOvärdet och en användardefinierad baslinje
  • Skillnaden mellan rSOoch SpO(från pulsoximetersensorn ansluten till Radical-7® )
  • Area under kurvan (AUC) som kvantifierar varaktigheten och djupet av patientens värde som legat under den användardefinierade nedre rSO2  larmgränsen

 

 

Infiniti logo White

Besöks-/Leveransadress Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress Box 3145, 183 03 TÄBY
Org nr 556389-3675
Telefon 08-792 12 40
Fax 08-792 51 15
E-post info@infiniti.se
Integritetspolicy