Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

Ulrich MAX-3

Max™ 3 ulricheasy INJECT

Säker och hygienisk

 • Slutet system med direktinjektion från originalflaskorna med kontrastmedel och NaCl
 • Automatisk luftdetektion på patientsidan
 • SafeConnect med unik slangkoppling där användarens fingrar ej kommer i närheten av kopplingarna för bästa hygien
 • Easy-clickkassett med integrerat partikelfilter

Ekonomiskt och effektivt

 • Multidoseringssystem
 • Dygnset för användning under 24 timmar
 • Låg kostnad för engångsmaterial då man endast byter patientslang mellan patienterna
 • Optimal och ekonomisk kontrastmedelshantering
 • Effektivt arbetsflöde

Användarvänlig med stor flexibilitet

 • Snabb montering av Easy-clickkassett, vilket sker en gång/dygn
 • Snabba patientbyten
 • Intuitivt handhavande av arbetsterminal och injektor
 • Olika kontrastmedel kan kopplas upp
 • Automatisk övergång från tom till full flaska, om samma kontrastmedel i båda flaskorna, för att utnyttja all kontrast