Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

BeneVision N19/N22

Produktinformation

BeneVision N19/N22 är patient monitorer med ett brett spektrum av övervakningsparametrar där monitoreringsnivån kan anpassas efter alla typer av avdelningar.
Systemet är moduluppbyggt vilket ger stor flexibilitet i patientövervakningen. Modulerna placeras i separata modulrack.

Det är den första patientmonitorn i världen med roterbar skärm vilket möjliggör övervakning av ett stort antal parametrar samtidigt med både kurvor och numeriska
värden eller längre kurvor för klinisk granskning med tillhörande numeriska värden.

Patientmonitorn har 19 tums- alternativt 22 tumsskärm med touchfunktion och med konfigurerbar layout som lätt kan anpassas efter önskemål.
Speciell teknologi i skärmen ger en mycket vid betraktningsvinkel med klara tydliga färger, kurvor och siffror.

Detta är en mycket användarvänlig patientmonitor med inbyggda online guider, larmgrafik, professionella kliniska applikationer med grafisk display
för att visa hemodynamik ,ST-grafik med realtid ST- förändringar, Sepsis Sight, Glasgow Coma Scale och Early Warning Score.Det finns också plattformar för
anestesiologi där olika fönster med specifika parametrar kan konfigureras för olika moment i samband med anestesi,
inom intensivvård kan plattformens fönster konfigureras för ex urträning ur respirator.

BeneView T1, se separat flik, används som multiparametermodul och transportmonitor och kan flyttas mellan patientmonitorerna vilket ger en obruten
patientövervakningskedja under hela patientens vårdtid.