Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

Pronto-produktbild-JPG.jpgMasimo_rainbow_150.jpg

PRONTO

PRONTO® - SpHb
Noninvasivt Hb

Traditionella lab tester ger fördröjda resultat och kräver ett smärtsamt nålstick och tidskrävande blodprovstagningar.
Pronto erbjuder icke-invasiv och snabb spot-check mätning  av totalt hemoglobin (SpHb), SpO 2 , pulsfrekvens, och perfusionsindex

BEHANDLAREN (läkare, sjuksköterska)

  • Underlättar snabb patientbedömning
  • Minskar behovet att vänta på lab resultat

PERSONALEN (sjuksköterska, undersköterska

  • Enkel att använda - förbättrar effektiviteten
  • Minskar risken för oavsiktliga nålstick och exponering för blodburna patogener
  • Kräver inga förbrukningsartiklar eller avfallshantering

PATIENTEN

  • Minskar smärtsamma nålstick och tidskrävande blodprovstagningar
  • Möjliggör omedelbar rådgivning med läkare

Engelsk manual