Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

westmed_150.jpg

Nedladdning av information

Klicka på det dokument som du vill ladda ner. Filerna är i PDF format och Acrobat Reader krävs för att kunna öppna filerna.

Viktigt!

Utfärdad av Infiniti Medical AB, BOX 3145, 183 03 Täby. Infinitis leverantörer (tillverkare) äger alla rättigheterna (inklusive copyrights och reproduktion) av
de nedladdningsbara dokumenten. Du som användare får endast ladda ner dokumenten för enskilt bruk under förutsättning att de inte modifieras,
ändras, kortas ner på något sätt. Dokumenten får sparas förutsatt att de skrivs ut fullständigt och används endast för enskilt bruk.
För detaljerad produktinformation hänvisas alltid till den senaste bruksanvisningen/instruktionen som levererades med din produkt eller uppgraderings-kit.

Samtliga filer nedan är den senaste versionen. av respektive dokument!