Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

FAST1

FAST1

pyng_150.jpg

FAST1

 FAST 1 “First. Acces. for Shock. and Trauma.”

 

 

 

 

 

 

 

Den första intraosseösa infarten för applicering i sternum

Hypovolemi och hypoxi kan orsaka ett irreversibelt tillstånd på några få minuter. F.A.S.T 1 ger en unik möjlighet till omedelbar access till central cirkulation.

Demo-video (klicka på länken)

F.A.S.T 1 ett säkert system för att rädda liv.

  • Omedelbar intravaskulär access.
  • Kan kombineras med samtidig LUCASanvändning
  • Lämplig för blodtransfusioner.
  • Relativt smärtfri penetration av den porösa benvävnaden (sternum).
  • Snabb infusion av lösningar och läkemedel.
  • För engångsbruk - en säkerhetsfaktor.
  • Ingen direkt kontakt med blod.
  • Särskilt lämplig vid traumabehandling men även i samband med återupplivning, intraosseös anestesi, anafylaktisk chock etc.