Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

Telemetrisändare TMS

Telemetrisändare TMS

Mindray_logotype_150.gif

TMS-6016

Egenskaper

 • Små lätta bärbara telemetrisändare och mottagare för patienter.
 • Flexibel övervakningslösning för t.ex. hjärtintensivavd., akutmottagningar, ”step-down” enheter, och andra vårdavdelningar med mobila hjärtpatienter som har behov av kontinuerlig övervakning.
 • Säkerställd hög kommunikationssäkerhet mellan sändare och mottagare och ett stort täckningsområde.
 • Utnyttjar Hypervisor VI centralens stora datakapacitet och många visningsalternativ
 • En kombination av telemetrisändare och patientövervakningsmonitorer i samma central Hypervisor VI
 • Telemetripatienter kan visas på Mindray patientmonitorer om kopplade i samma nätverk
 • Möjlighet att övervaka upp till 32 patienter vid en centralstation
 • Val av 3 eller 5 EKG-elektroder
 • Möjlighet för anslutning av SpO2-sensor
 •  "Sköterskelarm" och Händelsemärkningen gör att patienterna kan tillkalla personalens uppmärksamhet när det behövs.
 • Telemetrisändarna använder 2 st. AA-batterier med upp till 96 timmars övervakning
 • Automatisk "power-down" vid frånfälle av elektrod kontakt
 • Justerbara larmnivåer för dåliga på EKG-elektroder, SpO2 sensorer och larm fördröjning  minskar antalet falsklarm

Mindray 1 Solution

 Klicka på bilden för att starta filmen.

Klicka på bilden ovan för att starta filmen.