Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

RAD 57, kombinerad pulsoximeter/kolmonoxid (CO) mätare med RAINBOW teknologi.

RAD 57, kombinerad pulsoximeter/kolmonoxid (CO) mätare med RAINBOW teknologi.

.

.

Masimo_logonew1_150.jpg

RAD 57

 • Masimo SET® pulsoximetri mäter noggrant under rörelse och på patienter med låg perfusion vilket är bevisat i mer än 100 kliniska studier*
 • Masimo Rainbow SET® teknologin analyserar via mer än 7 våglängder ljus för att noggrant mäta SpCO och SpMet noninvasivt och kontinuerligt
 • Eliminerar risken för feldiagnostisering av CO-förgiftning där denna åkomma lätt kan förväxlas med influensa eller trötthet
 • Detekterar potentiellt livshotande förvärvad methemoglobinemi
 • Snabb och enkel att handha – kräver ingen kalibrering
 • Ett komplett system för utbyte av befintliga pulsoximetrar där man istället får möjlighet att monitorera SpCO, SpMet, SpO2, pulsfrekvens, Perfusions Index och SQI®
 • Tillgängliga modeller är: SpCO och SpMet, endast SpCO eller SpMet (tillsammans med standard Masimo SET parametrar: SpO2, pulsfrekvens, Perfusions Index och SQI®)
 • Röd skyddskåpa finns tillgänglig till Rad-57
 • Trendprogramvara

*Referenser finns att tillgå på efterfrågan.

Funktioner och fördelar

 • En revolutionerande hård- och mjukvara som via mer än 7 våglängder ljus noggrant mäter SpCO (koloxidhemoglobin) och SpMet (Methemoglobin) noninvasivt och värdena presenteras i procent visas inom några sekunder
 • Utformad för kontinuerlig eller ”spot check”-mätningar
 • Användarinställningar kan sparas som t.ex. larmgränser
 • 4st  AA batterier ger mer än 8 timmars kontinuerlig monitorering av SpCO, SpMet, SpO2, pulsfrekvens och PerfusionsIndex
 • Perfusion Index (PI) indikerar arteriell signalstryrka och kan användas som ett diagnostiskt verktyg under låg vävnadsperfusion
 • Låg Signal IQ® (SIQ) indicator visar om det är låg signalkvalitet vid mätningen
 • SmartTone™ ger en ljudsignal för varje pulsation även under rörelse
 • FastSat® Fångar snabba förändringar i arteriellt O2 med noggrannhet
 • Upp till 72 timmars trendminne för SpCO, SpMet, SpO2, pulsfrekvens och Perfusions Index
 • Möjlighet till olika sensitivitetsinställningar: APOD, Normal och MAX


Klicka på bilden för att få en större bild. 

 

Rad 57 finns i följande modeller

 

 

Länk till passande Masimo-sensorer/kablage.