Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

EZblocker_150.gif

EZ Blocker

"The elegant way to obtain One Lung Ventilation."

  • E-Blocker® är en ny innovative produkt  för lungblockering.
  • EZ-Blocker® är en tvålumen kateter med två ballongkuffar.
  • Minimal risk att katetern ändrar position efter att den har fixerats

Vill du läsa mer klicka på länken nedan

EZ-Blocker

Nyhetsarkiv