Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

Masimo_logonew1_150.jpg

Utbyteserbjudande från Masimo

Infiniti har nöjet att erbjuda ett utbytesprogram enligt följande.
Äldre Radical handenheter med grön eller blå skärm kan nu förmånligt bytas ut till en senare handenhet med färgskärm och Rainbowteknologi. De parametrar som ingår i erbjudandet är SpO2, Pulsfrekvens samt PI (Perfusions Index). Den nya handenheten möjliggör uppgradering med flera nya parametrar som: SpHb (Totalt Hemoglobin), SpOC (Oxygen Content), PVI (Pleth Variability Index), SpMet (Methemoglobin) samt SpCO (Kolmonoxid).

Klicka på bilden nedan för att öppna dokumentet.

 Klicka på bilden för att öppna dokumentet.

Nyhetsarkiv