Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

Friluftsliv_10x10_150.jpg

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Infiniti Medical AB strävar efter att sälja och marknadsföra medicintekniska produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta gör vi genom att:

  • Där så är möjligt, välja miljöanpassade och återvinningsbara produkter.
  • Minimera utsläppen från våra fordon.
  • Där så är möjligt, använda miljöanpassade och optimerade transporter.
  • Omhänderta och minimera avfall i syfte att skydda miljön och förebygga föroreningar.
  • Öka vår kundskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör vår verksamhet.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.
Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.

Infiniti är som leverantör även  ansluten till REPA och El-kretsen (klicka på bilderna för att öppna dokumenten).