Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

Historik

Infiniti Medical AB grundades 1990 och är distributör av medicinsk teknisk utrustning. Vi är ISO-certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt Miljö ISO 14001:2015. Infiniti finns representerat i Sverige, Norge (sedan 1992) och i Danmark (sedan 2010).

Sverigekontoret har sitt säte och huvudkontor i Täby, Stockholm. I Sverige är vi 17 anställda varav 5 personer för teknisk service. Totalt arbetar 28 personer på Infiniti Medical i Sverige, Norge och Danmark. Vi omsätter i koncernen ca 110 MSEK (år 2017 Sverige, Norge och Danmark).
Vi representerar idag leverantörer med produkter inom område kardiologi, anestesi, intensivvård, akut- och ambulanssjukvård, lungmedicin, radiologi, barn- och neonatalvård och klinisk kemi.

Se även www.infiniti.no. www.infinitimedical.dk